Sıkça Sorulan Sorular

                        TBK madde 317'ye göre kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür. Burada kullanım giderlerinden kasıt; elektrik, su, doğal gaz veya temizlik bedeli gibi gider kalemleridir. Dikkat edilirse bunlar, kiracının kullanımına bağlı olan giderlerdir

              Diğer taraftan Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gider cinslerine göre bir ortak giderin malik tarafından mı yoksa kiracı tarafından mı ödeneceği konusunda bir değerlendirme yapmamıştır. KMK'ya göre tüm giderlerin asıl sorumlusu kat malikidir.

                Kombinin bozulmasında kiracının herhangi bir kusuru yok ise; kombi tamiri, parça değişimi veya kombinin yenilenmesi ev sahibi tarafından yaptırılmalıdır. Eğer kombi arızası ile ilgili kiracının kusurlu olduğu tespit edilirse; bu kez oluşacak masraflar kiracı tarafından karşılanmalıdır.

Hayvan beslemek için camdan yiyecek atılmamalıdır. Apartman aidatları ay başında ödenmektedir. Apartman sakinleri belirli desibelin üzerinde olacak şekilde ses çıkaramazlar. Apartmanın ortak kullanım eşyalarına zarar vermek yasaktır. Kapı önlerine ayakkabı bırakılması yasaktır.

           Apartman yönetmeliği, apartmanlarda oturan her bir kişinin uyması gereken kuralların belirtildiği yönetmeliktir. Uyulması gereken kuralların tamamı ve uyulmadığı takdirde yapılabilecek yaptırımların tamamı Apartman Yönetmeliği Kanunu'nda yer alır. Kanuna göre, apartmanlar kat malikleri kurulu tarafından yönetiliyor.

            Apartman gürültü yönetmeliğinde genellikle şu kurallar yer alır: Gece saatlerinde (genellikle 23:00'den sonra) gürültü yapmaktan kaçınılmalıdır. Yüksek sesle müzik, televizyon veya diğer ses kaynakları kullanımında dikkatli olunmalıdır.

             Sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü olan apartmanlarda yönetici atanması zorunlu olup yasal olarak zorunlu olmasa da sekizden az bağımsız bölümü bulunan apartmanlarda da yönetici seçimi yapılabilir. Eğer Apartmanda ki bütün daireler bir kişinin mülkiyetinde ise, o kişi kanunen yönetici olacaktır.

                  Sonuç olarak, apartman bahçesi ortak kullanım alanıdır ve tüm apartman sakinlerinin arsa payları oranında faydalanma hakkına sahiptir. Bahçenin kullanımı konusunda çıkan sorunların çözümü için apartman yönetimi, gerekli önlemleri alarak bahçenin eşit ve düzenli şekilde kullanımını sağlamalıdır.

              "İş yerleri önündeki boş yeşil alan, apartmanın, sitenin ortak alanıdır. Masa, sandalye koyarak, kış bahçesi yaparak sadece işletme müşterilerinin kullanması mümkün değildir. Kat mülkiyeti kanuna göre aksi sözleşme yoksa kat malikleri ortak alan ve tesisleri arsa paylarına oranla kullanım hakkına sahiptir.

            Apartman bahçelerinde ve çevre düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerin kararının alınması ve giderlerin finanse edilmesi, kat malikleri arasında ortak bir kararla yapılır. Bu süreçte, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili maddeleri, kat malikleri arasındaki ilişkileri ve kat mülkiyeti yönetimini düzenlemektedir.

            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2013 yılında Alo 181 Çağrı merkezini hizmete alarak vatandaşlarla birebir iletişim kurulmasını hedefledi. Bakanlığımız 2023 çevre ve şehirleşme vizyonu, yaşam kalitesini artıran, insan ve çevre prensibi çerçevesinde Alo 181 ile vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet veriyor.